KODAK Digital Still Camera

O krasnoludkach w bibliotece

O krasnoludkach w bibliotece

W filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Dziecięca wędrówka z Marią Konopnicką”. W dniu 7 czerwca 2022 roku placówkę odwiedziły dzieci z młodszego oddziału przedszkolnego z miejscowej szkoły podstawowej, aby rozwijać zainteresowania czytelnicze.

Tematem przewodnim czerwcowej, literackiej wędrówki wokół twórczości Marii Konopnickiej były krasnoludki. W kolorowej scenerii bibliotecznej przedszkolaki wysłuchały wybranych utworów wspomnianej pisarki. Dzieciom przytoczono wiersz „Czy to bajka, czy nie bajka”, którym rozpoczyna się baśń Marii Konopnickiej pod tytułem „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Wysłuchanie wiersza zaowocowało ochoczą pogadanką o krasnoludkach. Przedszkolakom przeczytano także inny fragment przywołanej baśni, który przedstawiał scenę spotkania tytułowej sierotki Marysi z krasnoludkiem. W ten sposób dzieci poznały spontaniczną reakcję dziewczynki na widok baśniowej postaci a także umiejętnie skomentowały zachowanie bohaterki.

Czerwcowej wędrówce literackiej towarzyszyła muzyka oraz zabawy ruchowe. Podsumowaniem rozważań o krasnoludkach było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej. Zadanie bardzo zaabsorbowało dzieci. Każdy musiał nie tylko pokolorować krasnoludka, ale też nadać mu imię oraz określić wiek na podstawie długości jego brody. Z tym zadaniem dzieci doskonale sobie poradziły a wyniki swych prac przedstawiły na forum grupy.

Spotkanie z przedszkolakami służyło promocji czytelnictwa i popularyzacji twórczości i sylwetki Marii Konopnickiej, która należy do grona patronów roku 2022.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

kraina-wierszem-malowana-AKTUALNY

KONKURS POETYCKI „KRAINA WIERSZEM MALOWANA”

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWA ZADANIA „MAŁE I DUŻE PODRÓŻE PO LITERATURZE”

2022-05-23-16-Tydzien-Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Biblioteka w Wyrzysku oraz filia biblioteczna w Osieku nad Notecią włączyły się do popularyzowania XIX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. W ramach tejże akcji odbyły się różne spotkania w placówkach służące promocji bibliotek i czytelnictwa.

W Tygodniu Bibliotek, który trwał od 8 do 15 maja 2022 roku, wyrzyska i osiecka biblioteka publiczna cieszyły się licznymi odwiedzinami przedszkolaków, uczniów i czytelników. Tegoroczne przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „ Małe i duże podróże po literaturze” dofinansowanym z programu rządowego „Promocja czytelnictwa, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteki zabrały dzieci między innymi w literacką „Dziecięcą wędrówkę z Marią Konopnicką”. Dzięki tej wyprawie mali goście mogli wysłuchać wybranych utworów wspomnianej pisarki, wykonać łamigłówki literackie, posłuchać piosenek, poznać wyliczanki, zobaczyć teatrzyk kamishibai czy wykazać się kreatywnością podczas działań plastycznych.

W placówkach odbyły się także lekcje biblioteczne, podczas których opowiedziano dzieciom o ogólnopolskiej akcji, jaką jest Tydzień Bibliotek a także wspólnie zinterpretowano hasło i plakat tegorocznej edycji wspomnianej akcji. Podczas spotkań przedstawiono dzieciom zasady zapisu do biblioteki oraz wybrane kwestie związane z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Przybyłym przytoczono także wybrane teksty literackie. Wspólnie przypomniano również zasady poszanowania książek oraz przedstawiono aktualną ofertę wydarzeń w bibliotekach. Dzieci zaangażowano także do prac plastycznych oraz zachęcono do poznawania przestrzeni bibliotecznych i przeglądania kolorowych i bogatych księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

W bibliotekach odbyły się też spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz podróżnikiem. 13 maja 2022 roku na spotkania z pisarzem przybyły określone klasy z wybranych szkół podstawowych gminy Wyrzysk. Literat opowiedział zebranym historię swojej drogi pisarskiej oraz zaprezentował własny dorobek literacki. Autor w swych książkach popularyzuje zapomniane polskie historie a także postaci podróżników. Jego powieści: „Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek”, „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”, „Machiną przez Chiny” czy „Wokół świata na wariata” zabierają czytelnika w rozmaite zakątki świata, w których przygoda czai się na każdym kroku.

Ekspresywnym wypowiedziom pisarza towarzyszył pokaz multimedialny z efektami akustycznymi a także rozmaitymi rekwizytami nawiązującymi do wybranych powieści. Obrazowa i atrakcyjna forma spotkania autorskiego niezwykle zaciekawiła dzieci i w efekcie zaowocowała licznymi pytaniami do autora. Podsumowując swoją twórczość, Łukasz Wierzbicki zachęcał przybyłych do realizacji swych marzeń. A do tego, jak podkreślał, nie należy stać w miejscu, tylko podążać naprzód.

Podczas Tygodnia Bibliotek placówki rozdawały odwiedzającym okolicznościowe zakładki do książek. Wydarzenia Tygodnia Bibliotek zaowocowały wieloma zdjęciami pamiątkowymi, które już wkrótce trafią do bibliotecznych kronik.

W tym wyjątkowym i intensywnym tygodniu promocji bibliotek i czytelnictwa placówki cieszyły się licznymi odwiedzinami i zaangażowaniem gminnych szkół i przedszkoli. Za wspólne popularyzowanie bibliotek wszystkim serdecznie dziękujemy a zarazem zapraszamy do kolejnych odwiedzin. Biblioteka bowiem to świat w jednym miejscu i wiedza o nim na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wejść do biblioteki i sięgnąć po tę lub inną książkę i w ten sposób być tu, a zarazem wszędzie.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2022-04-29-Przystanki-15

Kwietniowe „Przystanki Pomysłów”

Kwietniowe „Przystanki Pomysłów” w filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią zaowocowały kolejnymi pracami plastycznymi a także spontanicznymi zabawami.

Najpierw nawiązano do kalendarza świąt nietypowych i zaakcentowano Międzynarodowy Dzień Klauna, który przypadał 1 kwietnia. Krótka pogadanka dotycząca postaci klauna była wstępem do kolorowej pracy plastycznej przedstawiającej głównego bohatera wymienionego święta. Dzieci najpierw zajęły się charakteryzacją klauna a następnie pracowały nad oryginalną fryzurą godną cyrkowca. Prace były połączeniem różnych technik plastycznych i tworzyły przestrzenne kompozycje. Wielobarwne paski w różnych konfiguracjach utworzyły nietypowe fryzury postaci cyrkowej. Spotkaniu towarzyszyły wybrane książki dla dzieci traktujące o klaunach. Powstałe na zajęciach klauny otrzymały nie tylko kolorową charakteryzację ale i oryginalne imiona nadane przez dzieci. Spotkanie zwieńczono spontanicznymi zabawami z wykorzystaniem wybranych materiałów plastycznych.

Tematem kolejnego kwietniowego spotkania były święta wielkanocne. Podczas zajęć krótko przybliżono tradycje i symbole świąteczne a następnie wykonano prace plastyczne przedstawiające kolorowe pisanki.

Do wykonania pisanek wykorzystano różnorodne materiały. W ten sposób powstały pomysłowe prace plastyczne uformowane techniką kolażu. Na koniec spotkania przytoczono krótką historyjkę pod tytułem „Wielkanocne opowieści” nawiązującą do tematu zajęć. Zaprezentowano także inne książki dostępne w osieckiej bibliotece, które odnosiły się do świąt wielkanocnych.

Z racji tego, że kwiecień to miesiąc wiosenny, lecz dość chłodny, postanowiono poprzez kolejne prace plastyczne przywołać piękną pogodę. Dlatego tematem dalszych kwietniowych spotkań była wiosna. Przystankowicze podczas zajęć w osieckiej bibliotece publicznej wykonali prace pełne motyli i kwitnących kwiatów a także wiosenne drzewka z nadzieję, że dzięki tymże kreatywnym działaniom wiosna zawita na dobre. Dzięki opisanym pracom plastycznym dzieci rozwijały tak zwaną małą motorykę, czyli sprawność palców i dłoni.

Cotygodniowe zajęcia kreatywne dla dzieci w filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią obfitują oryginalnymi pracami plastycznymi, które placówka regularnie prezentuje w przestrzeni bibliotecznej.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią