2022-07-28-19-wloczykij

Śladem Włóczykija

Piesza wycieczka z okazji Dnia Włóczykija na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku oraz Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią. Dlatego też tej plenerowej wyprawy nie mogło zabraknąć i w tym roku.

W dniu 25 lipca 2022 roku grupa dzieci z Wyrzyska i z Osieka nad Notecią brała udział w pieszej wycieczce akcentującej Dzień Włóczykija. Uczestnicy wędrówki przebyli określony odcinek drogi piechotą, aby spotkać się w wyznaczonej przestrzeni. Miejscem docelowym wspólnej wyprawy był parking leśny Dębowa Góra. W tej malowniczej lokalizacji młodzi wędrowcy interesująco spędzili czas. Najpierw wzięli udział w dwóch pogadankach dydaktycznych. Pierwsza dotyczyła uzależnienia dzieci od internetu oraz bezpieczeństwa w sieci. Pogadankę przeprowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Wyrzysku – młodszy aspirant Tomasz Suski oraz aspirant sztabowy Maciej Knioła. Panowie policjanci nawiązali także do bezpieczeństwa podczas wakacji szczególnie podczas rozmaitych aktywności plenerowych a także pokazali dzieciom radiowóz policyjny oraz wybrane wyposażenie a także zademonstrowali zebranym policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe. Druga z kolei pogadanka dotyczyła walorów przyrodniczych rezerwatu Zielona Góra oraz zasad zachowywania się i bezpieczeństwa w lesie. Pogadankę z młodymi wędrownikami przeprowadzili: podleśniczy Kalina Przywara oraz leśniczy Tomasz Gondek, którzy reprezentowali Nadleśnictwo Kaczory. Po interesującej części dydaktycznej przystąpiono do części kulinarnej, w której dzieci ochoczo konsumowały specjały przygotowane przez organizatorów wycieczki. Po posiłku odbyły się zabawy plenerowe zaproponowane przez młodych podróżników.

Piesza wycieczka zorganizowana przez wyrzyski dom kultury i publiczną bibliotekę dała możliwość aktywnego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.

Działanie zostało sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

2022-07-11-07-Klinika-Lalek

Wielkie widowisko teatralno – muzyczne w Wyrzysku

W sobotę, 9 lipca 2022 roku na targowisku miejskim w Wyrzysku mieszkańcy mogli podziwiać niesamowite widowisko o ogromnych rozmiarach. Na wydarzenie zaprosił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, który jest jednym z tegorocznych beneficjentów rządowego programu pod nazwą „Promocja czytelnictwa”. W ramach tegoż programu wyrzyski dom kultury otrzymał dofinansowanie do projektu: „Małe i duże podróże po literaturze” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jednym z elementów składowych projektu był teatr plenerowy. Dzięki temu do Wyrzyska zawitali artyści Teatru Klinika Lalek, by zaprezentować widowisko pt. „Kosmiczna podróż Guliwera” na motywach słynnej powieści Jonathana Swifta.

Sześciometrowy Guliwer i jego magiczny statek w sobotnie popołudnie zabrał wyrzyszczan w kosmiczną podróż, pełną przygód, muzyki, efektów świetlnych oraz marionetek animowanych przez aktorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2022-07-11-03-Przedszkolne-wedrowki

Przedszkolne wędrówki literackie w bibliotece

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku jest jednym z tegorocznych beneficjentów rządowego programu pod nazwą „Promocja czytelnictwa”. W ramach tegoż programu wyrzyski dom kultury otrzymał dofinansowanie do projektu: „Małe i duże podróże po literaturze” w kwocie 33 950,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jednym z elementów składowych projektu były comiesięczne spotkania z przedszkolakami pod nazwą „Dziecięca wędrówka z Marią Konopnicką”. Od kwietnia do czerwca dzieci przedszkolne licznie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Wyrzysku oraz filię biblioteczną w Osieku nad Notecią i uczestniczyły w literackiej podróży wokół wybranej twórczości Marii Konopnickiej. Przedszkolaki poznały określone wiersze poetki pełne nie tylko baśniowych bohaterów, ale i kolorów, kwiatów, zwierząt, zjawisk atmosferycznych, obrazów z życia codziennego w różnych porach roku i innych obrazów ukazanych w tekstach Marii Konopnickiej. Wysłuchane przez dzieci wiersze wielokrotnie zaowocowały interesującymi pogadankami o świecie przedstawionym w utworach pisarki. Cykliczne spotkania z przedszkolakami popularyzowały twórczość Marii Konopnickiej oraz rozbudzały wśród dzieci zamiłowanie do poezji, uwrażliwiały na piękno literatury dziecięcej a także rozwijały wyobraźnię. Spotkania uatrakcyjniano zabawami ruchowymi i muzycznymi, kolorową scenografią, teatrzykiem kamishibai a także kreatywnymi zadaniami plastycznymi. Podczas wydarzeń przedszkolaki poznały nie tylko najciekawsze utwory dla dzieci pisarki, ale także sylwetkę Marii Konopnickiej. Dzieciom przybliżono wybrane ciekawostki biograficzne poetki oraz przykładowe portrety autorki. Bibliotecznym wędrówkom literackim każdorazowo towarzyszył kącik czytelniczy, eksponujący książki Marii Konopnickiej dostępne w wyrzyskiej i osieckiej bibliotece publicznej.

W ramach projektu MGOK w Wyrzysku „Małe i duże podróże po literaturze” dzieci przedszkolne odbyły ciekawe i dydaktyczne podróże poetyckie. Wędrówki literackie skierowane do przedszkolaków służyły promocji czytelnictwa i popularyzacji twórczości i sylwetki Marii Konopnickiej, która należy do grona patronów roku 2022.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2022-06-15-01-Wokol-bookcrossingu

Wokół bookcrossingu

Wokół bookcrossingu

Filia biblioteczna w Osieku nad Notecią systematycznie promuje rozmaite święta i akcje służące popularyzacji biblioteki i czytelnictwa. 14 czerwca 2022 roku osiecka placówka ponownie włączyła się do akcji propagującej bookcrossing.

W dniu Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek osiecką bibliotekę publiczną licznie odwiedzili uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią oraz dzieci uczęszczające do miejscowej świetlicy środowiskowej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Przybyłym uczniom zostały przedstawione zasady zapisu do biblioteki oraz wybrane zagadnienia związane z regulaminem korzystania z placówki. Wspólnie omówiono też reguły poszanowania książek. Najwięcej jednak uwagi poświęcono prezentacji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. Dzieciom przedstawiono główne założenia bookcrossingu oraz symbol i cel wędrujących książek. Młodym czytelnikom zaprezentowano także przykłady regałów bookcrossingowych, które znajdują się w Polsce i na świecie. Nawiązano również do regałów bookcrossingowych, które są dostępne na terenie naszej gminy i od roku służą społeczności lokalnej i wszystkim osobom zainteresowanym uwalnianiem książek. Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały okazję wybrać książki do uwolnienia. Działanie można było zrealizować, dzięki książkom podarowanym przez czytelników. Wybrane książki opatrzono specjalnymi naklejkami informacyjnymi opracowanymi i udostępnionymi przez Fundację Bookcrossing Polska. Przygotowane w ten sposób książki zostały przez dzieci uwolnione w miejscowym regale bookcrossingowym. Dzięki temu lokalnie zaakcentowaliśmy akcję czytelniczą o międzynarodowym zasięgu. Wspólny spacer do regału bookcrossingowego zaowocował także plenerowym, głośnym czytaniem wybranych fragmentów z niektórych uwalnianych książek.

Liczne odwiedziny w osieckiej bibliotece publicznej w dniu Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek dowodzą nieprzerwanego zaangażowania lokalnych placówek w działania na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa. Tegoroczna XIX edycja wspomnianej akcji pozwoliła po raz kolejny nagłośnić to czerwcowe, czytelnicze święto a tym samym przypomnieć, iż książki można uwalniać przez cały rok a nie tylko w dniu ich święta.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią