BIBLIOTEKA WYRZYSK
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk
tel. 0-67 286 26 64
e-mail: biblioteka.wyrzysk@mgokwyrzysk.pl