Kierownik Biblioteki
mgr inż. Katarzyna Turbiak

tel. 531 249 933
e-mail: kierownik.biblioteki@mgokwyrzysk.pl