KODAK Digital Still Camera

O krasnoludkach w bibliotece

O krasnoludkach w bibliotece

W filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Dziecięca wędrówka z Marią Konopnicką”. W dniu 7 czerwca 2022 roku placówkę odwiedziły dzieci z młodszego oddziału przedszkolnego z miejscowej szkoły podstawowej, aby rozwijać zainteresowania czytelnicze.

Tematem przewodnim czerwcowej, literackiej wędrówki wokół twórczości Marii Konopnickiej były krasnoludki. W kolorowej scenerii bibliotecznej przedszkolaki wysłuchały wybranych utworów wspomnianej pisarki. Dzieciom przytoczono wiersz „Czy to bajka, czy nie bajka”, którym rozpoczyna się baśń Marii Konopnickiej pod tytułem „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Wysłuchanie wiersza zaowocowało ochoczą pogadanką o krasnoludkach. Przedszkolakom przeczytano także inny fragment przywołanej baśni, który przedstawiał scenę spotkania tytułowej sierotki Marysi z krasnoludkiem. W ten sposób dzieci poznały spontaniczną reakcję dziewczynki na widok baśniowej postaci a także umiejętnie skomentowały zachowanie bohaterki.

Czerwcowej wędrówce literackiej towarzyszyła muzyka oraz zabawy ruchowe. Podsumowaniem rozważań o krasnoludkach było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej. Zadanie bardzo zaabsorbowało dzieci. Każdy musiał nie tylko pokolorować krasnoludka, ale też nadać mu imię oraz określić wiek na podstawie długości jego brody. Z tym zadaniem dzieci doskonale sobie poradziły a wyniki swych prac przedstawiły na forum grupy.

Spotkanie z przedszkolakami służyło promocji czytelnictwa i popularyzacji twórczości i sylwetki Marii Konopnickiej, która należy do grona patronów roku 2022.

MGOK Biblioteka w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

Możliwość komentowania została wyłączona.