Logo_RGB_Ciemne

Projektowe działania w hybrydowej odsłonie

Projektowe działania w hybrydowej odsłonie

Młodzież z gminy Wyrzysk skupiona wokół projektu „ZaBOOKowani w kulturze” w ramach programu „Równać Szanse” nie ustaje w działaniach.

Realizację projektu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności dostosowano do współczesnych realiów. W związku z tym młodzież sięgnęła po alternatywne rozwiązania zapewniające ciągłość prac projektowych. Kwietniowe spotkania oraz działania odbywały się w trybie hybrydowym. Zebrania w większym gronie przebiegały online z wykorzystaniem programu Zoom. Natomiast spotkania stacjonarne obejmowały wyłącznie określone zespoły zadaniowe.

Podczas spotkań zdalnych młodzież wspólnie omawiała sprawy bieżące projektu, planowała kolejne działania a także poznała program Canva, będący internetowym narzędziem umożliwiającym tworzenie różnorodnych grafik. Przede wszystkim jednak pracowała nad promocją bookcrossingu lokalnie. W tym celu młodzi wykonawcy projektu „ZaBOOKowani w kulturze” opracowali szereg plakatów popularyzujących akcję uwalniania książek, którą zainicjowali w sieci w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Uczestnicy projektu promowali akcję także w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk. Zaangażowane zespoły zadaniowe ambitnie rozwieszały przygotowane plakaty w miejscach do tego wyznaczonych oraz w wybranych zakładach handlowych przychylnych rozpowszechnianej akcji. Poprzez propagowanie bookcrossingu młodzi stali się lokalnymi bookcrosserami, którzy głęboko wierzą, iż zjednają sobie nowych sympatyków uwalniania książek w naszej gminie.

Kreatywna młodzież zaabsorbowana wspomnianym projektem sukcesywnie i w miarę możliwości realizuje zadania wynikające z uczestnictwa w programie „Równać Szanse” administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku
filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

[ngg src=”galleries” ids=”269″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
„Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

&

projekt „ZaBOOKowani w kulturze”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku wziął udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w programie „Równać Szanse 2020” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Pod koniec października 2020 roku projekt pod nazwą „ZaBOOKowani w kulturze”, który opracowali bibliotekarze z filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią, złożono drogą elektroniczną na wspomniany konkurs regionalny. Dnia 15 grudnia 2020 roku na stronie internetowej programu „Równać Szanse” ogłoszono oficjalne wyniki konkursu. Na liście zwycięzców znalazł się między innymi Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, w którego strukturach działa Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią. Spośród 333 wniosków, które wpłynęły na wspomniany konkurs, granty otrzymało 100 projektów, w tym projekt wyrzyskiego domu kultury, któremu przyznano maksymalną dotację w kwocie 8 500,00 zł . Koordynatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze” została jego współautorka Katarzyna Gdaniec-Rzyduch, która w dniach 11-13 stycznia 2021 roku odbyła szkolenie online dla koordynatorów RKG 2020.

Program „Równać Szanse” skierowany jest do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców). Jego celem jest między innymi wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Sześciomiesięczna realizacja projektu w ramach programu „Równać Szanse” będzie opierać się na rozmaitych działaniach młodzieży, tak by stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze”, który dotyczy promocji czytelnictwa oraz popularyzacji idei bookcrossingu lokalnie. W związku z tym zakłada szereg działań umożliwiających rozwój młodzieży zaangażowanej w realizację projektu. 6 i 13 lutego 2021 roku grupa młodzieży z gminy Wyrzysk odbyła pierwsze spotkania projektowe. Młodzi zostali zapoznani z historią i celami programu „Równać Szanse” oraz szczegółami projektu „ZaBOOKowani w kulturze”. Przekazowi ustnemu towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynator projektu. Podczas spotkań grupa integrowała się poprzez różne zabawy. Młodzież wspólnie utworzyła grupę na zaproponowanym komunikatorze internetowym, który służy jako kanał informacyjno-organizacyjny. Grupę projektową tworzą młodzi z terenu gminy Wyrzysk. Warto dodać, iż zespół zasilają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Dowozy na spotkania zapewnia wyrzyski dom kultury.

Na jednym ze spotkań grupa projektowa wspólnie określiła zasady, którymi będzie się kierować podczas trwania projektu. Reguły te przybrały formę kontraktu.

Młodzież pomyślnie wykonała pierwsze zadania projektowe i przeszła do realizacji kolejnych. Dokonała też podziału na mniejsze grupy warsztatowe a następnie

w obrębie tych grup projektowała regały bookcrossingowe, które będą produktami projektu „ZaBOOKowani w kulturze” i staną się dobrami kulturalnymi dla lokalnej społeczności w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk. Oryginalne projekty regałów bookcrossingowych czekają na swą realizację pod okiem fachowca.

Młodzież z gminy Wyrzysk realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” sukcesywnie poznaje specyfikę pracy w programie „Równać Szanse”

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

[ngg src=”galleries” ids=”267″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
2020-08-23-19-EtnoPolska2020 - Osoby w stroju krajeńskim

EtnoPolska2020 w Gminie Wyrzysk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku realizuje projekt „Nasz błękitny wzór” z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury. Program, z którego udało się pozyskać fundusze nosi nazwę EtnoPolska. Jest on odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Zadaniem Projektu „Nasz błękitny wzór” jest popularyzacja „Wzornika haftu krajeńskiego” autorstwa dr hab. Doroty Angutek wśród mieszkańców Gminy Wyrzysk.

W tym celu zostały zorganizowane warsztaty haftu krajeńskiego prowadzone przez Elżbietę Brzezińską. Pani Elżbieta jest osobą zaangażowaną w rękodzieło ludowe, zdobywczynią nagród w Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk organizowanym w Szubińskim Domu Kultury w dziedzinie haftu. Od momentu zapoznania się ze wzorami haftu krajeńskiego jej zainteresowania skupiają się wokół niego. Uczestniczki warsztatów zatem mogły poznawać tajniki haftu od osoby z dużą wiedzą i umiejętnościami w tej dziedzinie. Podczas spotkań z haftem zostały omówione zasady kompozycji, cechy wyróżniające wzór krajeński. Zebrane grono hafciarek, pod okiem prowadzącej, wykonało zestawy serwet według swojego pomysłu.

Drugim zadaniem promującym „Wzornik haftu krajeńskiego” były warsztaty ceramiki. Prowadzenie tych spotkań powierzone zostało absolwentce Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pani Agacie Urbańskiej-Krasowskiej, która realizuje swoje bogate zamysły twórcze w ramach pracowni artystycznej „Kurza Chata”. Niezwykła kreatywność uczestników warsztatów, odwaga w podejściu do tematu zaowocowały powstaniem niepowtarzalnych przedmiotów, na których pięknie wygląda nasz błękitny, krajeński wzór.

Kolejnym działaniem podjętym w celu realizacji zadań projektu było wykonanie wieńca dożynkowego oraz strojów krajeńskich. Zamiarem pomysłodawców było zaprezentowanie owoców tych działań podczas dożynek gminnych lecz ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju prezentacja odbyła się tylko podczas parafialnych dożynek w Osieku nad Notecią w dniu 15 sierpnia.

Wieniec powstawał w Skansenie dzięki przychylności Dyrektora pana Romana Skiby. Pracownicy Muzeum zaangażowani w projekt dołożyli wiele starań w wykonanie swego zadania. Bowiem praca nad wieńcem zaczyna się już wiosną, kiedy trzeba pomyśleć jakie gatunki roślin, niespotykane na co dzień, będą niezbędne.

Dla potrzeb tegorocznego wieńca zasiane zostały, między innymi: proso i len, rzadko uprawiane obecnie a tradycyjnie w wieńcu występujące. Grupa projektowa zadbała o bogaty skład ziół, traw i zbóż z naszych pól i łąk aby tradycji stało się zadość. Efektem prac jest wieniec w kształcie korony pleciony z czterech gatunków zbóż podstawowych: pszenicy, żyta, jęczmienia oraz owsa z dodatkiem dorodnych kłosów pszenżyta, tak często spotykanego obecnie na polach. Do splotów użyto sznurka konopnego, nici oraz drutu florystycznego. Nad powstaniem wieńca pracowały następujące osoby: Elżbieta Brzezińska, Lucyna Bogdańska, Iwona Niemczewska, Grażyna Matuszewska, Agnieszka Urban oraz Justyna Liszka. Nie zabrakło męskiego wsparcia z jakim pośpieszył pan Tomasz Bogdański. Nad całością czuwała koordynator Projektu podpisana niżej.

Stroje krajeńskie przygotowane zostały na podstawie konsultacji i zebranych materiałów mówiących o tym temacie. Zdobi je ręcznie wykonany haft skomponowany zgodnie z zasadami, jakimi kieruje się haft krajeński.

Jak każde przedsięwzięcie planowane z dużym wyprzedzeniem, tak i ten Projekt napotkał podczas realizacji nieprzewidziane trudności. Największym z nich były obostrzenia wynikające z walki z koronawirusem. W trudnym czasie epidemii realizację Projektu wsparła Burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, za co serdecznie dziękuję.

Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w Projekt, wspierającym i przychylnym osobom za wszelką pomoc w organizacji zaplanowanych wydarzeń.

Wszystkie efekty działań, w ramach projektu „Nasz błękitny wzór”, zaprezentowane zostaną w ostatnią wakacyjną sobotę, 29 sierpnia 2020 roku, na terenie bulwarów wyrzyskich.

W tym dniu, w godzinach od 12.00 do 15.00 można będzie nie tylko obejrzeć rzeczy powstałe na warsztatach ale i spotkać się z Uczestnikami.

Serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie.

Koordynator Projektu

Katarzyna Turbiak

[ngg src=”galleries” ids=”266″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]