KODAK Digital Still Camera

Narodowe Czytanie w Wyrzysku

Narodowe Czytanie w Wyrzysku

Dnia 9 września 2021 roku w domu kultury w Wyrzysku odbyło się wspólne czytanie fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W ten sposób włączono się do akcji Narodowego Czytania, której od dziesięciu lat patronuje para prezydencka.

Na początku spotkania głos zabrała kierownik biblioteki Katarzyna Turbiak, która przywitała zebranych i podkreśliła cykliczność akcji w gminie Wyrzysk. Następnie przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku zaprezentowała przybyłym biografię i twórczość Gabrieli Zapolskiej. W dalszej części spotkania czytano fragmenty „Moralności pani Dulskiej”, utworu, który pisarka określiła mianem tragifarsy kołtuńskiej. Poszczególne role dramatu czytały wybrane osoby przychylne akcji Narodowego Czytania a tym samym popularyzacji czytelnictwa lokalnie. Wśród nich nie zabrakło pani Kamili Bąk sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk, a także pani Danuty Buryty-Arndt dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, pani Hanny Łapacz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, pana Piotra Belki radnego Rady Miejskiej w Wyrzysku, pań reprezentujących Klub Seniora w Wyrzysku i zespół Osieczanki z Osieka nad Notecią oraz bibliotekarzy. Z przytoczonych fragmentów dramatu wybrzmiewał kryzys moralności mieszczańskiej z początku XX wieku. Przywołane sceny odsłaniały nie tylko mentalność mieszczan pełną hipokryzji, wyrachowania i ciasnoty horyzontów, ale też pokazywały sytuacje absurdalne i komiczne. Drobnomieszczańską moralność ukazaną w dramacie Gabrieli Zapolskiej akcentowały też wybrane cytaty z „Moralności pani Dulskiej”, które podczas spotkania były wyeksponowane w określonej przestrzeni wyrzyskiego domu kultury.

Na koniec spotkania podziękowano zebranym za poświęcony czas i chęć współpracy na rzecz krzewienia czytelnictwa. Rozdano także pamiątkowe zakładki do książek.

Akcja, jaką jest Narodowe Czytanie z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków w Polsce i na świecie. Głęboko zatem wierzymy, że zainteresowanie Narodowym Czytaniem na gruncie lokalnym również osiągnie tendencję wzrostową. „Moralność pani Dulskiej” to utwór znamienny i ponadczasowy, który nie tylko skłania do refleksji i analizy ludzkich charakterów, ale i do zrobienia własnego rachunku sumienia.

M-GOK, Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

[ngg src=”galleries” ids=”277″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
Logo_RGB_Ciemne

ZaBOOKowani dotarli do mety

ZaBOOKowani dotarli do mety

Sukcesywna realizacja zadań projektowych zapewniła młodzieży skupionej wokół projektu „ZaBOOKowani w kulturze” w ramach programu „Równać Szanse” prawidłowe przeprowadzenie przedsięwzięcia dotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W ramach działań projektowych w drugiej połowie czerwca 2021 roku w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk zostały zamontowane kolejne dwa regały bookcrossingowe wykonane przez młodzież realizującą projekt. Jeden regał został umiejscowiony w Osieku nad Notecią na terenie centrum sportowo-rekreacyjnego przy ulicy XX lecia 7 a, z kolei drugi regał zamontowano w Gleśnie na terenie boiska sportowego z placem zabaw. Regały te, podobnie jak biblioteczka plenerowa na wyrzyskich Bulwarach, stanowią doskonałe uzupełnienie przestrzeni rekreacyjnej.

Na początku lipca 2021 roku regały zostały zgłoszone w Fundacji Bookcrossing Polska a podczas spotkania w dniu 6 lipca 2021 roku w filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią młodzież dokonała pierwszych elektronicznych uwolnień wybranych książek. W ten sposób kolejne nowo uwolnione książki trafiły do określonych regałów bookcrossingowych w Wyrzysku, Gleśnie i Osieku nad Notecią. Dojazd do wymienionych miejsc zapewnił wyrzyski dom kultury. Młodzi bookcrosserzy zajęli się także dalszą promocją bookcrossingu lokalnie w formie plakatów.

W dniu 7 lipca 2021 roku na parkingu leśnym Dębowa Góra młodzież świętowała zakończenie projektu „ZaBOOKowani w kulturze”. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, biesiadowanie, rozmowy oraz oprawa muzyczna były doskonałym zwieńczeniem półrocznego projektu. Kilkugodzinne spotkanie w plenerze upłynęło w wesołej atmosferze. Za czynny udział w realizacji projektu młodzież otrzymała drobne upominki.

Dzięki uczestnictwu młodzieży w programie „Równać Szanse” lokalna społeczność zyskała trzy oryginalne biblioteczki plenerowe służące wymianie książek. Program „Równać Szanse” , który administrowany był przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży pozwolił młodym być nie tylko aktywnymi twórcami i bezpośrednimi realizatorami projektu ale też rozwijał ich kompetencje społeczne, umiejętności a także poszerzał wiedzę. Uczestnictwo w programie „Równać Szanse” było niezwykłą przygodą.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

[ngg src=”galleries” ids=”273″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
2021-06-30-34-ZaBOOKowani-w-akcji

ZaBOOKowani w akcji

ZaBOOKowani w akcji

Młodzieżowy zespół projektowy nieprzerwanie rozwija się w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Po zakończeniu etapu warsztatowego młodzi przystąpili do kontynuacji promocji bookcrossingu lokalnie. W tym celu w dniu 29 maja 2021 roku realizatorzy projektu „ZaBOOKowani w kulturze” nagrywali w plenerze filmiki zachęcające do uwalniania książek. Planem filmowym był ogród domu kultury w Wyrzysku oraz urokliwe, wyrzyskie Bulwary. W działania projektowe zaangażowany był także pan Piotr Brzezinski, instruktor fotografii w M-GOK w Wyrzysku, który kamerował młodych oraz udzielał cennych wskazówek choreograficznych. Efektem plenerowych aktywności były krótkie materiały audiowizualne popularyzujące bookcrossing.

W pierwszej połowie czerwca filmiki zostały udostępnione w sieci między innymi

na facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

Oprócz filmowych zmagań grupa projektowa przygotowywała się także do uczczenia Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. W związku z tym na spotkaniach w dniu 29 maja 2021 roku w domu kultury w Wyrzysku i w dniu 12 czerwca 2021 roku w filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią młodzież opracowywała rozmaite materiały służące promocji wspomnianego święta a wśród nich między innymi baner, plakat, zaproszenia czy zakładki do książek. Młodzież zajęła się również przygotowaniem książek zebranych w ramach akcji bookcrossingowej oraz innymi zadaniami związanymi z organizacją plenerowego wydarzenia kulturalnego.

W dniu 15 czerwca 2021 na Bulwarach w Wyrzysku młodzież realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” wraz z przybyłymi gośćmi uczciła Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Po powitaniu zebranych głos zabrała pani koordynator Katarzyna Gdaniec-Rzyduch, która krótko zrelacjonowała dotychczasowe działania i osiągnięcia młodzieży realizującej projekt, ilość odbytych spotkań oraz przedstawiła plany projektowe na najbliższy czas. Głos zabrała również pani Magdalena Smełsz dyrektor domu kultury w Wyrzysku oraz burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska. Młodzież realizująca projekt usłyszała mnóstwo budujących słów. Nie zabrakło też podziękowań i życzeń pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w działania projektowe. Podczas spotkania młodzież publicznie podziękowała lokalnemu przedsiębiorcy panu Piotrowi Łassie za możliwość przeprowadzenia warsztatów stolarskich i fachowe doradztwo. W dalszej części spotkania odbyła się oficjalna inauguracja wyrzyskiego regału bookcrossingowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały określone osoby włącznie z panią burmistrz Wyrzyska. Następnie czytano wybrane fragmenty z uwalnianych książek. Fragmenty tekstów literackich przytoczyli wybrani goście oraz wytypowane dziewczyny z zespołu projektowego. Do wydarzenia kulturalnego w ramach programu „Równać Szanse” czynnie włączyły się reprezentantki Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku, które również zaprezentowały wybrany fragment z uwalnianej książki a tym samym wspólnie z grupą projektową promowały bookcrossing. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, która przedstawiała dotychczasowe działania projektowe. Ponadto wyeksponowana była też tablica z ciekawostkami o programie „Równać Szanse” i o bookcrossingu. Nie zabrakło również pamiątkowych zakładek do książek, które młodzież rozdawała wszystkim przybyłym na spotkanie w dniu Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.

Plenerowe wydarzenie kulturalne wynikające z harmonogramu projektu młodzież ma już za sobą. Projekt jednak jeszcze się nie skończył. Przygoda z programem „Równać Szanse”, który administruje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży trwa dalej i stwarza młodzieży kolejne szanse nowych doświadczeń.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia w Osieku nad Notecią

[ngg src=”galleries” ids=”272″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
KODAK Digital Still Camera

ZaBOOKowani idą naprzód

ZaBOOKowani idą naprzód

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku pod nazwą „ZaBOOKowani w kulturze” toczy się dalej w myśl przyjętego harmonogramu.

Majowe spotkania projektowe odbyły się w czasie trwania XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W dniach 8 i 15 maja 2021 roku młodzież pochłonięta popularyzacją bookcrossingu a tym samym promocją czytelnictwa wytrwale wykańczała regały bookcrossingowe, które już wkrótce staną się oryginalnymi biblioteczkami plenerowymi służącymi mieszkańcom gminy Wyrzysk. Działania warsztatowe tym razem odbywały się nie tylko w zakładzie stolarskim pana Piotra Łassy, ale i w ogrodzie wyrzyskiego domu kultury, który sąsiaduje z warsztatem. Określone zespoły ambitnie malowały różnymi rodzajami farb poszczególne elementy regałów bookcrossingowych. Praca była przyjemna, lecz bardzo czasochłonna. Zadanie ułatwiały słoneczna pogoda oraz wesołe usposobienie zebranych.

Na młodzieżowe spotkanie projektowe w dniu 8 maja przybyła pani Magdalena Smełsz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, by przyjrzeć się postępom prac młodych bookcrosserów. Dyrektor wyrzyskiego domu kultury wyraziła słowa uznania pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu „ZaBOOKowani w kulturze” oraz życzyła wytrwałości w dążeniu do celu.

W dniu 15 maja tuż po skończonej pracy warsztatowej młodzież udała się na krótki spacer wybranymi ulicami Wyrzyska w celu zebrania dokumentacji fotograficznej promującej miasto gminne. Podczas wspólnej przechadzki nieprzypadkowo wybrano drogę wiodącą do budki z lodami. Ten słodki akcent był doskonałym zwieńczeniem działań warsztatowych.

Młodzież realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” etap warsztatowy ma już za sobą. Młodych bookcrosserów jednak czekają kolejne zadania w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia biblioteczna w Osieku nad Notecią

[ngg src=”galleries” ids=”271″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]