Glosne-Czytanie-2015-09-01

XV Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2015 roku obchodzono XV Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki w 2001 roku i ma już 15-lenią tradycję.

Z tej okazji Biblioteka w Wyrzysku zaprosiła Panią Bogusławę Jagodzińską – Burmistrza Wyrzyska, oraz klasę Ib wraz z wychowawczynią Panią Edytą Kałużną ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

Podczas spotkania Pani Burmistrz odczytała klasyczny wiersz Jana Brzechwy „Opowiedział dzięcioł sowie”, do którego uczniowie wykonali ilustracje. Spośród prac wyróżniło cztery najciekawsze. Prace te zostały nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali poczęstowani cukierkami.

Pani Burmistrz dokonała wręczenia nagród oraz umieściła pamiątkowy wpis w Kronice Biblioteki. Na koniec spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Czytanie, szczególnie głośne pobudza wyobraźnię,wzbogaca słownictwo jak również buduje wspaniałą więź między czytającym a odbiorcą. Czytajmy dzieciom jak najczęściej!!!

Ksiazka_OK-02

Książka jest O.K!

W ramach projektu „Książka jest O.K!” realizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile i przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki w Wyrzysku dnia 19 sierpnia o godz. 17.00 w Gleśnie odbyło się przedstawienie Teatru Małe Mi pt. „Fintikluszki – Folkowe Okruszki”.

Licznie zgromadzone dzieci z Glesna, Bagdadu, Rudy, Osieka i Wyrzyska miały okazję przenieść się do krainy Dawno Dawno Temu, gdzie fintikluszki oznacza „drobiazgi”. Takie drobne ludowe opowiastki i przyśpiewki wydobywane z magicznej szkatuły pomogły dzieciom wkroczyć w świat Wielkoludów, Domowików oraz odkryć tajemnice powstania Skowronka. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zrobienia sobie „motanki”, czyli szmacianej laleczki, która spełnia życzenia.

Teatr Małe Mi jest teatrem lalek, który wykorzystuje różne formy przekazu t.j. śpiew, ruch sceniczny i opowiadanie. Aktorzy potrafili przyciągnąć bardzo skutecznie uwagę małych widzów.

W przerwie na widzów czekał słodki poczęstunek i napoje, za które dziękujemy lokalnym współorganizatorom pani sołtys Glesna Marzenie Musiał oraz Wice Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku Piotrowi Radwańskiemu.