Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku znalazł się na liście placówek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publiczny„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”ch Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W związku z tym prezentujemy najnowsze pozycje książkowe, które dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku znalazł się na liście placówek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publiczny„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”ch Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W związku z tym prezentujemy najnowsze pozycje książkowe, które dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Logo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Możliwość komentowania została wyłączona.