Narodowe Czytanie w Wyrzysku

Narodowe Czytanie w Wyrzysku

Dnia 9 września 2021 roku w domu kultury w Wyrzysku odbyło się wspólne czytanie fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W ten sposób włączono się do akcji Narodowego Czytania, której od dziesięciu lat patronuje para prezydencka.

Na początku spotkania głos zabrała kierownik biblioteki Katarzyna Turbiak, która przywitała zebranych i podkreśliła cykliczność akcji w gminie Wyrzysk. Następnie przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku zaprezentowała przybyłym biografię i twórczość Gabrieli Zapolskiej. W dalszej części spotkania czytano fragmenty „Moralności pani Dulskiej”, utworu, który pisarka określiła mianem tragifarsy kołtuńskiej. Poszczególne role dramatu czytały wybrane osoby przychylne akcji Narodowego Czytania a tym samym popularyzacji czytelnictwa lokalnie. Wśród nich nie zabrakło pani Kamili Bąk sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk, a także pani Danuty Buryty-Arndt dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, pani Hanny Łapacz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku, pana Piotra Belki radnego Rady Miejskiej w Wyrzysku, pań reprezentujących Klub Seniora w Wyrzysku i zespół Osieczanki z Osieka nad Notecią oraz bibliotekarzy. Z przytoczonych fragmentów dramatu wybrzmiewał kryzys moralności mieszczańskiej z początku XX wieku. Przywołane sceny odsłaniały nie tylko mentalność mieszczan pełną hipokryzji, wyrachowania i ciasnoty horyzontów, ale też pokazywały sytuacje absurdalne i komiczne. Drobnomieszczańską moralność ukazaną w dramacie Gabrieli Zapolskiej akcentowały też wybrane cytaty z „Moralności pani Dulskiej”, które podczas spotkania były wyeksponowane w określonej przestrzeni wyrzyskiego domu kultury.

Na koniec spotkania podziękowano zebranym za poświęcony czas i chęć współpracy na rzecz krzewienia czytelnictwa. Rozdano także pamiątkowe zakładki do książek.

Akcja, jaką jest Narodowe Czytanie z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków w Polsce i na świecie. Głęboko zatem wierzymy, że zainteresowanie Narodowym Czytaniem na gruncie lokalnym również osiągnie tendencję wzrostową. „Moralność pani Dulskiej” to utwór znamienny i ponadczasowy, który nie tylko skłania do refleksji i analizy ludzkich charakterów, ale i do zrobienia własnego rachunku sumienia.

M-GOK, Biblioteka Publiczna w Wyrzysku

filia biblioteczna w Osieku nad Notecią