ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!

ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ!


Jeżeli masz propozycję zakupu książki,

która powinna znaleźć się w księgozbiorze naszej biblioteki,
prosimy o przesłanie sugestii
na adres e-mail:

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
tytuł książki, nazwisko autora (redaktora)