Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

&

projekt „ZaBOOKowani w kulturze”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku wziął udział w Regionalnym Konkursie Grantowym w programie „Równać Szanse 2020” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Pod koniec października 2020 roku projekt pod nazwą „ZaBOOKowani w kulturze”, który opracowali bibliotekarze z filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią, złożono drogą elektroniczną na wspomniany konkurs regionalny. Dnia 15 grudnia 2020 roku na stronie internetowej programu „Równać Szanse” ogłoszono oficjalne wyniki konkursu. Na liście zwycięzców znalazł się między innymi Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, w którego strukturach działa Biblioteka Publiczna w Wyrzysku wraz z filią biblioteczną w Osieku nad Notecią. Spośród 333 wniosków, które wpłynęły na wspomniany konkurs, granty otrzymało 100 projektów, w tym projekt wyrzyskiego domu kultury, któremu przyznano maksymalną dotację w kwocie 8 500,00 zł . Koordynatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze” została jego współautorka Katarzyna Gdaniec-Rzyduch, która w dniach 11-13 stycznia 2021 roku odbyła szkolenie online dla koordynatorów RKG 2020.

Program „Równać Szanse” skierowany jest do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców). Jego celem jest między innymi wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Sześciomiesięczna realizacja projektu w ramach programu „Równać Szanse” będzie opierać się na rozmaitych działaniach młodzieży, tak by stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu „ZaBOOKowani w kulturze”, który dotyczy promocji czytelnictwa oraz popularyzacji idei bookcrossingu lokalnie. W związku z tym zakłada szereg działań umożliwiających rozwój młodzieży zaangażowanej w realizację projektu. 6 i 13 lutego 2021 roku grupa młodzieży z gminy Wyrzysk odbyła pierwsze spotkania projektowe. Młodzi zostali zapoznani z historią i celami programu „Równać Szanse” oraz szczegółami projektu „ZaBOOKowani w kulturze”. Przekazowi ustnemu towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynator projektu. Podczas spotkań grupa integrowała się poprzez różne zabawy. Młodzież wspólnie utworzyła grupę na zaproponowanym komunikatorze internetowym, który służy jako kanał informacyjno-organizacyjny. Grupę projektową tworzą młodzi z terenu gminy Wyrzysk. Warto dodać, iż zespół zasilają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Dowozy na spotkania zapewnia wyrzyski dom kultury.

Na jednym ze spotkań grupa projektowa wspólnie określiła zasady, którymi będzie się kierować podczas trwania projektu. Reguły te przybrały formę kontraktu.

Młodzież pomyślnie wykonała pierwsze zadania projektowe i przeszła do realizacji kolejnych. Dokonała też podziału na mniejsze grupy warsztatowe a następnie

w obrębie tych grup projektowała regały bookcrossingowe, które będą produktami projektu „ZaBOOKowani w kulturze” i staną się dobrami kulturalnymi dla lokalnej społeczności w przestrzeni publicznej gminy Wyrzysk. Oryginalne projekty regałów bookcrossingowych czekają na swą realizację pod okiem fachowca.

Młodzież z gminy Wyrzysk realizująca projekt „ZaBOOKowani w kulturze” sukcesywnie poznaje specyfikę pracy w programie „Równać Szanse”

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

M-GOK Biblioteka Publiczna w Wyrzysku