Książka Jakuba Małeckiego „Nikt nie idzie”

Książka Jakuba Małeckiego „Nikt nie idzie” tematem spotkania Dyskusyjnego Klubu książki w Wyrzysku

Dnia 13 marca odbyło się DKK, podczas którego analizie poddano powieść J. Małeckiego”Nikt nie idzie”

Kilka słów o autorze tej wyjątkowej książki:

J a k u b M a ł e c k i:

Urodził się w Kole, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, oprócz pisania zajmuję się tłumaczeniem literatury z języka angielskiego.

Napisał: „Dygot”, Ślady”, ‘Dżozef”, W odbiciu”, „Błędy”,”Nowe życie”.

Był nominowany do prestiżowej Nagrody Literackiej Nike, należy do młodego pokolenia pisarzy, które reprezentują Jakub Żulczyk, Zygmunt Miłoszewski, Szczepan Twardoch, Olga Tokarczuk i Remigiusz Mróz.

„Nikt nie idzie” to historia ludzi na pozór zwykłych, która skłania do przemyśleń i zostaje w pamięci na długo. Autor prowokuje czytelnika, by z poplątanych wspomnień powoli układać sobie realny bieg zdarzeń.

Czytający wymieniali się uwagami, spostrzeżeniami i odczuciami po przeczytanej lekturze, która nie wszystkim przypadła go gustu.

W dalszej części spotkania rozmawiano na temat wydarzeń kulturalnych, rocznic , jakie będziemy obchodzić w 2019 roku.

Zebranie upłynęło w miłej, przyjemnej atmosferze , termin następnego ustalono na dzień 10 kwietnia a do przeczytania wybrano wybrano książkę E.E.Schmitta”Ewangelia według Piłata”.