Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Wyrzysku

Styczniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Wyrzysku

Dnia 23 stycznia członkowie DKK odwiedzili Izbę Pamięci , która znajduje się w przedwojennej Willi Starosty i działa pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska.

Izba Pamięci to miejsce szczególne, bowiem zgromadzono w niej archiwalne zdjęcia, kroniki, obrazy oraz inne cenne pamiątki dotyczące Wyrzyska i okolic.

Na początku p. Piotr Holc – Prezes TPW opowiedział o historii Izby Pamięci, w jaki sposób powstawała, jak docierały pamiątki, następnie członkowie przystąpili do zwiedzania i oglądania cennych zbiorów, na zakończenie dokonano wpisu do Księgi Pamiątkowej Izby Pamięci w Wyrzysku.

Dalsza część spotkania odbyła się w siedzibie TPW, podczas którego dzielono się wrażeniami, refleksjam, udało nam również się zobaczyć broszury i książki dotyczące Wyrzyska, które zaprezentował p.Piotr Holc.

Termin następnego spotkania ustalono na dzień 12 lutego.